Kontaktni informace

Mapa

EPM-ECOPLAST MACHINERY s.r.o.
Čistovická 95/13
163 00 Praha 6
Czech Republic
office@epm-ecoplast.eu
joseph@epm-ecoplast.eu

Napište nám

Webové stránky

Nové trendy využitelnosti odpadů

Úspešná a prospěšná práce naší společnosti v oblasti třídění a recyklace plastových odpadů i nadále pokračuje. V našem okolí máme desítky spokojených zákazníků, kteří provozují technologii pro třídění a recyklaci plastů, nebo výrobní technologie, které dokáží získané recykláty dále využít pro další výrobky.

Dostáváme se však do situace, že je Evropa doslova zaplavena nekvalitním plastovým odpadem. Jedná se zejména o různé směsi plastů, které vznikají někdy nekvalitním tříděním, nebo nedokonaloou recyklací a takovouto směs již nelze dále využít. Tento neutěšený stav, ale i současný legislativní trend vytyčený EU a aplikovaný v podmínkách České republiky, který výrazně omezuje, nebo zakazuje skládkování, stějně jako zpřísňuje spalovaní plastových, ale i jiných odpadů. Jsme přesvědčeni, že dalším správným postupem a cestou k čisté a bezpečné likvidace jinak nezpracovatelného a nevyužitelného odpadu je jeho anairobní termický rozklad. Tomuto tématu se intenzivě věňuje společnost ENRESS s.r.o., se kterou úzce spolupracujeme na smysluplném využití získaných surovin po termickém rozkladu zejména pro výrobu energeie a to elektrické i tepelné.