Firemní zpravodajství

09.11.2017
Webové stránky

Nové trendy_recyklace a likvidace odpadů

Kontaktni informace

Mapa

EPM-ECOPLAST MACHINERY s.r.o.
Čistovická 95/13
163 00 Praha 6
Czech Republic
office@epm-ecoplast.eu
joseph@epm-ecoplast.eu

Napište nám

Nabídka

Environmentální tématika

 • Recyklace odpadů - projektové návrhy, ekonomická optimalizace provozů, obchodní spolupráce, servis

 

Technologické celky

Recyklační technologie pro zpracování odpadů

 • Třídění - projektové návrhy a realizace manuálních i automatických systémů pro třídění sebraného komunálního odpadu
 • Separace - manuální a automatická optická separace jednotlivých využitelných složek komunálního odpadu
 • Recyklace - systémové návrhy, specializované recyklační linky, legislativní podmínky a ekonomická optimalizace

Využití získaných recyklátů - opětovná výroba

 • PET - recyklované granuláty - barvení a aditiva,  folie, vázací pásky, termoforming, obalová technologie
 • LDPE - recyklované granuláty - barvení a aditiva, folie, obalová technologie
 • HDPE, PP, ABS - recyklované granuláty - barvení a aditiva, injekční vstřikování, obalová technologie
 • WPC - výroba kompozitních materiálů kvality a efektu dřeva s vlastnostmi a odolností plastů
 • BPS - výroba bioplynu z biologicky rozložilelných složek komunálního odpadu (BRO), výroba tepla a elektrické energie

 

Stroje a zařízení

 • Drtiče, nožové mlýny, shreddery, pračky a flotační systémy
 • Extrudery, MRS systémy, vstřikolisy
 • Lisy, automatické lisovací a balící systémy
 • Dopravníky (pásové,spirálové,pneumatické)
 • Optické separátory
 • Odstředivky a sušičky (vakuové, IR, horkovzdušné)
 • Čistírny odpadních vod užitých v recyklačních technologiích
 • Váhy, laboratorní přístroje a a testovací zařízení zřízení
 • Bioplynové stanice, fermentory, jímače, biofiltry, zásobníky, kogenerační jednotky, výměníky
 • Kontejnerové a mobilní úpravny vody pro pitné účely